"Recensies "Ontkleed niet naakt staan"

Op zondag 31 maart 2019 viert Pierre Valkering zijn 25 jarig ambtsjubileum als priester in de Vredeskerk in Amsterdam. Aan het eind presenteert hij een boek over zijn leven waarin homoseksualiteit een belangrijke rol speelt. Maandag 1 april reageert het bisdom Haarlem-Amsterdam en schorst hem tijdelijk als priester. Die dag, en in de dagen daarna is priester Valkering volop in het nieuws, online, in kranten en op televisie.

Recensie "Chuck was in Den Haag"

Het leven van straatmuzikant Chuck Deely is vereeuwigd in een boek. Schrijfster Ineke Bosman voerde vele gesprekken met het Haagse icoon en met mensen die hem goed kenden. Zaterdag wordt het boek 'Chuck was in Den Haag' uitgegeven. 'Het mooiste stuk van het boek is zijn liefdesverhaal. Dat was de leidraad van zijn leven. Het was heel mooi.'

Recensie "Marinebrieven"

Marinebrieven is de autobiografische roman over de marinetijd van auteur Pieter Keiman. Hij diende bij de Koninklijke Marine van eind 1982 tot begin 1987, een tijd die werd gedomineerd door de Koude Oorlog.

Recensie "Ik wou dat ik zo zwemmen kon"

Het boekje 'Ik wou dat ik zo zwemmen kon' is bestemd voor de jeugd, maar het bundeltje met gedichten over poezen stemt ook volwassenen blij. Inez van Leeuwen schreef de gedichten en maakte de foto's. Ze hoopt met het werkje haar liefde voor taal op kinderen over te brengen. "Taal is enig. Goed communiceren is zo belangrijk. En dat is taal."