Recensie "Jan"

Jan / Ineke van Pelt. - Den Haag : UitgeverÐ U2pi, [2019]. - 182 pagina's : foto's ; 21 cm.

Tussen tientallen verschenen boeken over zelfdoding is dit boek het tweede waarin een mens vanaf zijn

kindertijd niet wil leven. De hoofdpersoon Jan is ongelukkig vanaf het moment dat hij naar de basisschool

moet. Hij houdt alleen van zijn moeder. Al heel jong verlangt hij naar de dood en op een gegeven moment

praat hij daarover openlijk met zijn oudere broer René en zelfs met zijn ouders. Zolang hij leefde, probeerde

deze man gewillig wat zijn ouders van hem verlangden: hij liet zich onder andere opnemen in een

psychiatrische afdeling, zocht ook werk, maar zijn obsessie blééf. Hij besloot zelfdoding te pleging en deed

dat ook op 39-jarige leeftijd. Zoals hij had beloofd: niet op een enge manier door bijvoorbeeld voor de trein te

springen en niet in de nabijheid van zijn ouders. Zij en broer René ervoeren het gebeuren als een bevrijding.

Het boek is jaren later in opdracht van de familie geschreven en aan de hand van hun leven met Jan. Het

eerste hoofdstuk is zogenaamd door de zelfdoder zelf en dat doet vreemd aan. Een opmerkelijk boek, vooral

geschikt voor hulpverleners.

Recensent: T. van Oirschot-Sparla

Terug naar de lijst