Recensie "Edelweis onder de vulkaan"

Edelweis onder de vulkaan, Boonstra Jan

In dit boek doet de auteur verslag van zijn tweede grote vakantietoer door Indonesië. De eerste toer bracht

hem op Sumatra, Java en Bali, beschreven in 'De brommer met bami' (2018)*. Een vijftal jaren later bezocht

hij met een groepsreis de Sunda-eilanden (Bali, Lombok, Sumbawa en Flores) en de tussenliggende

Komodo- en Gili-eilanden. De verkenning per eiland begint met een eenvoudig landkaartje in zwart-wit en

enkele kleuren- en zwart-witfoto's, waarna auteur Jan Boonstra (1952; voormalig docent aan de

Hanzehogeschool Groningen) zijn belevenissen met veel humor beschrijft. Er is aandacht voor natuur en

cultuur, maar de meeste woorden besteedt hij aan de lokale bevolking, zoals zijn contacten met

reisbegeleiders en hotel- en restaurantmedewerkers. Zijn waarnemingen zijn die van een belangstellende

toerist, soms wat oordelend, maar beslist niet negatief bedoeld. De anekdotes zijn voor de lezer een goede

opmaat om er zélf te gaan kijken en genieten. Afsluitend een beknopte literatuuropgave.

Recensent: C.M. Manni, NBD Biblion

Terug naar de lijst