Rechtswetenschap III Wereldsysteem van de empirische rechten


Nederlands | 17-02-2024 | 879 pages

9789493364097

Hardback


  Bekijk het inkijkexemplaar

€ 69,00

  Toevoegen aan winkelwagen
 Product store stocks

   Beschikbaar

   Retour mogelijk binnen 30 dagen na levering

   Gratis geleverd in Nederland vanaf € 17,50
Afzender gedefinieerd

Het is algemeen bekend dat wetenschappen, waaronder ook de rechtswetenschap, zijn ingedeeld in (1) theoretisch en (2) empirisch en dat ze (3) systematisch geordende
objectieve kennis bevatten. In dit boek, als deel 3 van de eerder gepubliceerde boeken Rechtswetenschap I: Theoretische rechtswetenschap ( Theoretical Legal Science, with a summary in English ) en Rechtswetenschap II: Empirische rechtswetenschap ( Empirical Legal Science, with a summary in English ) heeft dr. drs. A.J. Ostachevski
LLM voor het eerst het Rechtssysteem van de Empirische Rechten: Systema Optimum Vita Iura (Ost) 2016 met de rechtswetenschappelijk relatief voorwaardelijk
objectiveerbare begrippen, bestanddelen en verdragsbepalingen van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens ( UVRM, New York, 10-12-1948 ), Verdrag
tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden ( EVRM, Rome, 04-11-1950 ), Handvest van de Grondrechten van de Europese Unie ( HGEU,
PbEU, 7 juni 2016, C 202/389 ), Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten ( IVBPR, New York, 16-12-1966 ) en Internationaal Verdrag
inzake economische, sociale en culturele rechten ( IVESCR, New York, 16-12-1966) aangevuld en uitgebreid. Hierdoor kan dit rechtssysteem dienen als basis voor de
verdere uitbreiding van het Wereldsysteem van de Empirische Rechten (World System of Empirical Rights (English)), die als zodanig, in dit boek voor het eerst is vastgesteld, om het tijdperk van het levend bestaan van de mensen, als zodanige genetische soortgenoten, optimaal te kunnen benutten.
Om de uit deze verdragen voortvloeiende empirische rechten systematisch objectief te ordenen, heeft de auteur voor het eerst een kwalitatieve en kwantitatieve analyse van de verdragsbepalingen uitgevoerd om de rechtswetenschappelijke objectiveerbaarheid daarvan vast te stellen. Voor de kwantitatieve analyse van
de verdragsbepalingen heeft de auteur voor het eerst een index van empirische objectiviteit ontwikkeld en het percentage van de objectiveerbare begrippen in de
verdragsbepalingen vastgesteld.
Het boek richt zich niet alleen tot rechtswetenschappers, juristen, advocaten en rechters, maar tevens tot studenten en – meer in het algemeen – tot al diegenen die in
het wetenschap en rechten zijn geïnteresseerd.

Details

ISBN :9789493364097
Auteur: 
Uitgever :U2PI BV
Publicatiedatum :  17-02-2024
Formaat :Hardback
Taal :Nederlands
Hoogte :170 mm
Breedte :240 mm
Dikte :48 mm
Gewicht :1500 gr
Voorraad :Beschikbaar
Aantal bladzijden :879
Trefwoorden :  rechtswetenschap