ISBN:  9789493240537
Publicatiedatum:   15-11-2021
Formaat:  Paperback / softback
Taal:  Nederlands
Aantal bladzijden:  150

  Beschikbaar

   Retour mogelijk binnen 30 dagen na levering

   Gratis geleverd in Nederland vanaf € 17,50

Binnen de westerse cultuur is binnen meerdere professies sprake van interne tegenstellingen. De reguliere medische wetenschappers bijvoorbeeld en wetenschappers die bekwaamd zijn binnen de natuurgeneeskunde hebben onderling geen vanzelfsprekende samenwerking en afstemming. En ook voor andere professionele werkers in beide werkvelden blijkt een adequate samenwerking een moeilijk begaanbare weg. Het zou goed zijn voor de gezondheidszorg als geheel en voor alle patiënten en cliënten in het
bijzonder als een hechter collectief effectief van de grond zou komen. Binnen religie en spiritualiteit bestaat eenzelfde spanningsveld tussen het traditionele christendom
aan de ene kant en de ontwikkelingen binnen de moderne spiritualiteit in Nederland aan de andere kant. Wetenschappelijk opgeleide theologen en andere professionele godsdienstige werkers tonen doorgaans weinig affiniteit met de vele buitenkerkelijke spirituele ontwikkelingen, zienswijzen en activiteiten die onze tijd op dit vlak juist zo kenmerken. Net zo lijkt de eigentijdse spiritualiteit het kerkenwerk al als ouderwets of niet meer van deze tijd te hebben afgeschreven. Dit is te gemakkelijk, onverstandig en het getuigt ook niet van wijsheid door of de traditie zomaar terzijde te schuiven dan wel niet bereid te zijn nieuwe, geestelijke ontwikkelingen
op te merken en te volgen.
Hoe zou het zijn als ook hier alle knowhow door professionals verenigd zou worden, tegenstellingen zouden worden opgeheven, en de moderniteit haar fundament vindt vanuit respect voor het religieuze culturele erfgoed binnen onze traditie, en dit spirituele gedachtegoed op haar beurt als vanzelfsprekend wordt omarmd hierbinnen, vanuit het perspectief van voortschrijdende geestelijke ontwikkelingen en spirituele inzichten? ‘Welkom sámen’ zeg ik dan. Dit boek wil een beweging maken in deze richting door een verband te leggen tussen teksten uit de Bijbel en beelden uit de Tarot. Samen zijn zij beslist sterker dan ieder apart en vanuit een connectie tussen beide kunnen zij meer dienstbaar zijn aan enerzijds de geestelijke ontwikkeling en anderzijds het werken aan een ruimer bewustzijn van mensen.

  ISBN: 9789493240537
  Auteur: 
  Uitgever: U2PI BV
  Publicatiedatum:   15-11-2021
  Formaat: Paperback / softback
  Taal: Nederlands
  Hoogte: 165 mm
  Breedte: 240 mm
  Dikte: 11 mm
  Gewicht: 300 gr
  Voorraad: Beschikbaar
  Aantal bladzijden: 150
  Trefwoorden:   tarot