ISBN:  9789493240841
Publicatiedatum:   07-02-2022
Formaat:  Hardback
Taal:  Nederlands
Aantal bladzijden:  988

  Beschikbaar

   Retour mogelijk binnen 30 dagen na levering

   Gratis geleverd in Nederland vanaf € 17,50

De algemene discussie over de wetenschappelijkheid van de rechtswetenschap is nog steeds actueel. Als vervolg op het gepubliceerde boek Rechtswetenschap I:
Theoretische rechtswetenschap, waar dr. drs. A.J. Ostachevski LLM de theoretische inhoud van de huidige staat van de rechtswetenschap heeft geanalyseerd,
beschrijft dit boek de resultaten van het onderzoek naar de empirisch objectieve wetenschappelijkheid van de rechtswetenschap dat door de auteur is uitgevoerd. In
dit boek wordt in het kort het onderzoeksgebied van de empirische rechtswetenschap omschreven. Voor dit onderzoek is er een veelzijdige analyse uitgevoerd van de uitgangspunten en grondslagen van de juridische formuleringen van de rechten, om een duidelijk antwoord te kunnen geven op de vraag in hoeverre de huidige rechtswetenschap als een empirische wetenschap beschouwd kan worden. Het uitgevoerde onderzoek heeft twee pijlers: (1) de toetsing van de huidige
rechtswetenschappelijke kennis, rechtsbronnen en grondslagen naar de inhoudelijke empirische rechtsobjectiviteit en (2) de ontwikkeling van het empirische
rechtswetenschappelijke onderzoek om objectief-empirische rechten vast te stellen, ter bevordering van een objectief en mensgelijkwaardig rechtssysteem.
Daarnaast wordt het objectief-werkelijke rechtssysteem van de empirische rechten: Systema Optimum Vita Iura (Ost)2016 uit het vorige boek uitgebreid met de
rechtswetenschappelijk objectief vastgestelde optimale empirische levensrechten (Ost)2017 en (Ost)2020. Dit rechtssysteem kan beschouwd worden als een objectiefempirische grondslag voor de vaststelling van een objectief wereldsrechtssysteem. Naar verwachting kunnen alle wetenschappers, rechtswetenschappers, juristen,
rechtsgeleerden, rechters, studenten en andere belanghebbende en geïnteresseerden met plezier kennis nemen van dit boek.

  ISBN: 9789493240841
  Auteur: 
  Uitgever: U2PI BV
  Publicatiedatum:   07-02-2022
  Formaat: Hardback
  Taal: Nederlands
  Hoogte: 240 mm
  Breedte: 170 mm
  Dikte: 50 mm
  Gewicht: 1500 gr
  Voorraad: Beschikbaar
  Aantal bladzijden: 988